Agenda

Postit properes activitatsACTIVITATS DE MAIG i JUNY 2019

Grup de ioga: tots els divendres de juny de les 9 a les 10:15 h


Sentir la natura a la Grevolosa: dissabte 22-6-2019 


NOVA FORMACIÓ EN GEOBIOLOGIA A ISMET, 

comença el dijous 16-5-2019, tots el dijous en horari de tarda, de 16:30 a 20:30 h

NIVELL 1 i 2

Més informació
gantabanax@gantabanax.cat               © Gantabanax 2014